dqs polska

DQS Polska sp. z o.o.

DQS Polska sp. z o.o. jest licencjonowaną jednostką DQS GmbH, która rozpoczęła swoją działalność 2 kwietnia 2001 roku. Głównym udziałowcem jest DQS GmbH, a współudziałowcem jest Q-PC sp. z o.o. w Warszawie.
Opiniujemy systemy zarządzania i prowadzimy oceny zgodności wyrobów medycznych z myślą o potrzebach klientów.
Korzystając z know-how DQS GmbH doskonalimy i rozwijamy usługi w zakresie oceny systemów zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem w tym oceny zgodności wyrobów oraz innych systemów zarządzania w polskich przedsiębiorstwach, niezależnie od ich wielkości i branży w jakiej prowadzą swoją działalność.
Prowadząc oceny systemów zarządzania DQS odnosi się do indywidualnych potrzeb klientów, oferując certyfikaty uznane na rynku krajowym i międzynarodowym.
W celu przeprowadzenia ekspertyz DQS powołuje przede wszystkim rzeczoznawców zewnętrznych, którzy są zatwierdzani na podstawie ich wiedzy i doświadczenia, a ich techniczne kompetencje są utrzymywane na wysokim poziomie poprzez szkolenia. Zatrudnieni w Spółce rzeczoznawcy podlegają tym samym kryteriom kwalifikacyjnym, co rzeczoznawcy zewnętrzni. Wszyscy rzeczoznawcy są zobowiązani do wykonywania swoich czynności w ocenianych organizacjach w duchu partnerskiej współpracy, umożliwiających osiągnięcie doskonalenia.
DQS Polska chce być firmą przyjazną dla swoich pracowników. Zapewnia atrakcyjne warunki pracy, wzajemny szacunek oraz wspiera efektywność pracy.

Budujemy zaufanie
Dotrzymujemy obietnic

"Dla wielu problemów istnieje proste rozwiązanie: 1.pomysł, 2. odpowiednio działaj" powiedział profesor Roman Herzog, były prezydent RFN 11 grudnia 2002 do delegatów DGQ (Niemieckie Stowarzyszenie Jakości) z okazji ich 50 rocznicy powstania.

DQS jest postrzegana jako jednostka o międzynarodowym zasięgu, oferująca swoim klientom usługi na wysokim poziomie. Wychodząca naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, które coraz bardziej wykraczają poza proste "potwierdzenie przestrzegania reguł". Nasi klienci oczekują od nas aktywnego wsparcia w realizacji ich potencjałów doskonalenia opartego na aktualnych normach i specyfikacjach w obszarze jakości, środowiska i bezpieczeństwa.

Certyfikaty DQS są uznawane i cenione na całym świecie. Akceptacja ta jest oparta na udowodnionych kompetencjach w zakresie certyfikacji norm.

Ze swoim konw-how i wysoko wykwalifikowanymi auditorami, DQS często był pionierem innowacyjnych ekspertyz takich jak Automotive Excellence, DQS-TIP lub SocialCareMniejsza wypadkowość - poprawa bezpieczeństwa


Nadzoruj procesy - zapewniaj jakość


Oceniaj oddziaływanie środowiskowe


Wypromuj biznes


Analizuj - Stabilizuj - Usprawniaj


Chroń informacje - zmniejszaj ryzyko

DQS Polska Sp. z o.o. Członek grupy DQS Holding GmbH
Postępu 17a,
02-676, Warszawa
mazowieckie

tel : 22 337 41 00

www.dqs.pl
biuro@dqs.pl

DQS Polska Sp. z o.o. Członek grupy DQS Holding GmbH - certyfikacja systemów jakości, certyfikacja zarządzania środowiskowego, certyfikaty, Warszawa,